Toggle menu

Opus design advi-
seert op strategisch
niveau over
concept en ontwerp
voor drukwerk
en digitale media.

De betrokkenheid bij onze klanten maakt dat we meedenken, vooruit denken en met onverwachte oplossingen komen.

We willen graag mooie dingen maken. Maar eerst leggen we een gedegen basis: het concept.

We zijn net als echte vakmensen betrokken bij wat we doen: elke letter, elke lijn en elke pixel telt.

We geven graag toegevoegde waarde aan onze ontwerpen. Beschouw ons als partners en betrek ons vroegtijdig in het denkproces.

We structureren graag samen met onze klanten de opdracht, waarbij we kritische vragen niet uit de weg gaan.

De wereld om ons heen is onze inspiratie, de stad met zijn eigen dynamiek, mensen en culturen. En ook de natuur in een veelheid van vormen, texturen, kleuren.

Door het inzetten van verschillende disciplines kunnen we onze ontwerpen meerwaarde en diepgang meegeven.