Toggle menu

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Ervaring leert ons dat ondanks de betrachte zorgvuldigheid het kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Opus Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op deze site en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

OpusDesign kan niet garanderen dat de servers die deze website beschikbaar maken virusvrij zijn en geen fouten vertonen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om adekwate voorszorgsmaatregelen te nemen en beveiligingssoftware te installeren. We raden aan alle files te scannen voordat ze gedownload worden.

OpusDesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van incidentele, indirecte, directe of speciale schade in welke vorm dan ook, inbegrepen, zonder uitzondering, schade als gevolg van winstderving, contractbreuk, goodwill, gegevens, informatie, inkomen, winstverwachtingen of prospects, als gevolg van of in verband staande met het gebruik van deze website of aan deze site gelinkte webstes.

Uitzonderingen
Op deze disclaimer is geen enkele uitzondering van toepassing.

Gebruik van deze website
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de voorwaarden voor aansprakelijkheid als hierboven omschreven en accepteer je ze als redelijk.

De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opus Design.

Links naar andere websites en producten
Links naar andere website zijn alleen voor het gemak van de gebruiker. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, betrouwbaarheid en kwaliteit van deze externe sites, of de kwaliteit van producten die op deze sites worden aangeboden. Wel betrachten we uiterste zorgvuldigheid in het plaatsen van links, als betekent dit niet dat we deze sites ook direct ondersteunen en aanbevelen.

Wetgeving
Deze disclaimer valt onder de Nederlandse wetgeving, en geschillen met betrekking hiertoe zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Nederlandse rechtbank.

Veranderingen
We behouden ons het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd aan te passen of te wijzigen. Elke vernieuwde versie is van kracht vanaf het moment van publicatie op deze website.

Over ons
Deze website is eigendom van:

OpusDesign
Delftseplein 36 N
3013 AA Rotterdam
Netherlands

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie of afspraak.